Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji NTI2012

Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju (www.inovacija.org), održanom u Beogradu 21.12.2012. godine, tim ARMADILLO osvojio je drugu nagradu. Članovi tima Armadillo su: vođa tima mr Ljubomir Vračar, asistent na Elektronskom fakultetu u Nišu, dipl.ing. Saša Dević i dipl.ing.Damir Nešić svi sa Katedre za mikroelektroniku na Elektronskim fakultetu u Nišu. Treba …