RFID čitač

 

RFID_Key

Opis: RFID čitač je samostalan uređaj koji služi za kontrolu pristupa. Predviđen je za očitavanje RFID tagova i kartica koje rade na frekvenciji 125kHz. Nakon očitavanja uređaj upoređuje očitani tag sa tagovima smeštenim u memoriji uređaja i ukoliko je očitani tag prisutan aktivira relej u trajanju od 5 sekundi. Uređaj poseduje 200 memorijskih mesta a po potrebi memorija se može prošiti na više hiljada mesta. U samom uređaju ugrađen je i ispravljač tako da se može napajati u širokim naponskim granicama: od 5 V do 35 V. Ugrađeni relej je predviđen za radni napon do 230V. Zbog jedinstvenog algoritma prilagođavanja antene ovo je jedan od retkih uređaja koji mogu da čitaju RFID tagove i kada je antena prekrivena određenim vrstama metala (do 2mm prohromska ploča).

Prednosti:

  • Moguća metalna prednja maska
  • Idealan za zgrade sa već ugrađenim interfonom
  • Programiranje tagova na licu mesta, bez ikakvih pomoćnih uređaja
  • RS232 izlaz za očitane tagove
  • Širok opseg napona napajanja 5-35V
  • Zvučna i vizuelna signalizacija (crvena i zelena LED dioda)
  • Auto kalibracija antene
  • Ugrađen relej za napone do 230V
  • 200 memorijskih mesta
  • Male dimenzije (72×53 mm)