GSM Relay_Box

PDF_downlaodGSM_brosura(PDF 132kb)

 

 

modul                                   GSMGSM_suko

Šta je GSM RelayBox?
GSM RelayBox v1.0 je vrsta industrijskog mobilnog telefona, koji kao i običan mobilni ima svoj broj telefona i povezuje se na mobilnu mrežu. GSM RelayBox v1.0 vam omogućava da sa udaljene lokacije nadzirete rad nekog sistema, kao i da utičete na njegov rad.

GSM RelayBox v1.0 dolazi u kutiji dimenzija 90mm X 53mm, predviđenoj za šinsko montiranje. Uređaj poseduje čak četiri releja koja mogu biti kontrolisana putem SMS-a ili pozivom. Releji se uključuju na unapred programirano vreme, koje može biti podešavano slanjem SMS poruka ka modulu.

Uređaj poseduje jedinstven sistem autorizacije: uređaj razlikuje tri tipa korisnika sistema, SUPERADMIN, ADMIN i USER. Svaka vrsta korisnika može da koristi uređaj u okviru svojih ovlašćenja. Na primer, korisnik sa privilegijama USER može da upravlja radom releja (otvara vrata) dok korisnik sa privilegijama ADMIN, pored otvaranja vrata može i da na modul dodaje nove korisnike tipa USER.

Takođe, moguće je proširiti područje primene rada uređaja dodavanjem raznih senzora (temperatura, vlažnost vazduha, detektor pokreta, merenje struje i napona).

Uz uređaj se isporučuje sva oprema neophodna za njegov rad: odgovarajuće kvalitetno industrijsko šinsko napajanje i GSM antena. Vaše je samo da u uređaj stavite SIM karticu i uređaj je spreman za rad.

Primeri upotrebe
Primer 1. Obzirom da ovaj uređaj poseduje sistem za autorizaciju može se koristiti za kontrolu pristupa objektima. Na primer, samo jednim pozivom, uređaj će otvoriti garažnu kapiju, vrata i sl. i to tek nakon provere da li se broj sa koga je pozvano nalazi u odobrenoj grupi korisnika.

Primer 2. Jednostavnim slanjem SMS poruke možete kontrolisati navodnjavanje i provetravanje u plastenicima, a uz dodatak potrebnih senzora možete pratiti temperaturu i vlažnost vazduha. Na ovaj način, znatno je olakšano održavanje udaljenih plastenika, uz značajno unapređenu zaštitu od smrzavanja, previsokih temperatura i vlažnosti.

Primer 3. Uz dodatak odgovarajućeg kontaktora, ovim uređajem moguće je kontrolisati električne uređaje svih snaga na udaljenoj lokaciji. Na primer, moguće je uključivati grejanje u udaljenim skladištima ili vikendicama, kontrolistati zalivanje bašte, rad klima uređaja, pratiti rad pumpi i slično.

Primer 4. Dodavanjem detektora pokreta, GSM Relay Box v1.0 postaje bezbedonosni sistem, koji alarmira vlasnika u slučaju neovlašćenog ulaska u objekat (zaštita vikendica i skladišta, zaštita kuće za vreme odmora i sl.). Isti uređaj se može koristiti i za kontrolu pristupa, tako što će odobrenim korisnicima omogućiti podizanje rampe, otvaranje vrata, itd.

p