Profesionalna karijera


Doktorska disertacija

Doktorsku disertaciju pod naslovom „PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA TAKTILNIH I SAMONAPAJAJUĆIH MIKROSISTEMA“ Ljubomir Vračar odbranio je 7.novembra 2014. na Elektronskom fakultetu u Nišu. Disertacija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, te je objedinila rezultate istraživanja na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tri odobrena patenta, tri takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju, više radova iz oblasti u istaknutim IEEE časopisima, te industrijsku primenu i proizvodnju nastalih proizvoda.

Članak o samonapajajućim senzorima možete pogledati ovde.


Seminar na temu patentne zaštite pronalazaka primenjenih na računaru

U sredu, 21. maja 2014. godine, na Elektronskom fakultetu u Nišu održan je seminar na temu patentne zaštite pronalazaka primenjenih na računaru koji je imao za cilj da principe patentiranja pronalazaka u kojima je integrisan program računara približi naučnicima i istraživačima u oblasti elektronike.

Seminar su na poziv mr Ljubomir Vračara održali  savetnik Nikola Radovanović i samostalni savetnik Dragan Vasiljević iz Zavoda za intelektualnu svojinu.


Beogradska izložba patenata 2014

U Beogradu 11. i 12. marta 2014. godine u Domu omladine održana je Beogradska izložba patenata.  Izložbi su prisustvovale javne ličnosti, predstavnici Republičkih organa, Gradskih organa, Javnih komunalnih preduzeća, fakulteta i dr., gde su se na promotivan način upoznali potencijalni korisnici sa mogućnsotima razvoja njihovih preduzeća na bazi isplativih pronalazačkih programa. Događaj je medijski propraćen, a organizatori ovog skupa su: Slavica Putnik, Nejo Đorđić, Radivoje Janjić, Savez pronalazača Srbije i Savez pronalazača Beograda.

Ovom prilikom Ljubomir Vračar je pozvan da kao predstavnik Elektronskog fakulteta u Nišu i kao glavni pronalazač na tri odobrena patenta predstavi pronalazak robusnog, inteligentnog tastera. Ovaj pronalazak je zaštićen sa čak tri patenta, a nosilac patentnih prijava je Elektronski fakultet u Nišu.


Predavanje „Samonapajajući bežični senzori“ na seminaru „Smart Technologies 2“ u organizaciji EESTEC LC Niš

Na Elektronskom fakultetu u Nišu 27. i 28. februara 2014. godine održan je seminar „Smart Technologies 2“. Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom organizacije EESTEC LC Niš. 28.februara Ljubomir Vračar je održao predavanje pod nazivom „Samonapajajući bežični senzori“ i tom prilikom predstavio rezultate istraživanja sa projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj ovog predavanja je bilo upoznavanje studenata sa novim tehnologijama i pravcima budućeg razvoja bežičnih senzora, čija se ekspanzija tek očekuje. Ovom prilikom predstavljena su dva već razvijena samonapajajuća sistema i praktično demonstriran njihov rad.

Predavanje je naišlo na veliko interesovanje studenata, te je slično predavanje održano i u Istraživačkoj Stanici Petnica, a u cilju promocije nauke, inovacija i samog Elektronskog fakulteta u Nišu.

EESTECcvet


Odobrena tri patenta Elektronskom fakultetu Niš

Zavod za intelektualnu svojinu odobrio je tri patenta Elektronskom fakultetu u Nišu. To su ujedno i prva tri patenta Elektronskog fakulteta Niš. Prvi pronalazač na sva tri patenta je mr Ljubomir Vračar.

Nazivi patenata su

  • „Tastatura od programibilnih tastera i postupak za dodeljivanje identifikacione oznake tasterima“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52967, 28.11.2013.
  • „Kapacitivni senzor pritiska sa višeslojnim dielektrikom“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52973, 29.11.2013.
  • „Taster izrađen u tehnologiji štampanih ploča“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 529974, 29.11.2013.

Ovi patenti su rezultat uspešne saradnje sa fabrikom EI PCB FACTORY iz Niša.

Icon1Patentne isprave (PDF 645kb)

 

 


Predavanje po pozivu na 3. savetovanju povrtara južne Srbije

Na poziv Uprave za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša Ljubomir Vračar je održao predavanje na 3. savetovanju povrtara južne Srbije. Naziv predavanja je „Primena modernih tehnologija u poljoprivredi„. Predstavljene su trenutno aktuelne tehnologije koje se primenjuju u svetu kod plasteničke proizvodnje. Dat je pregled uređaja i sistema koji se koriste za monitoring i upravljanje kod plastenika. Na kraju predavanja su prikazani rezultati višegodišnjeg istraživanja na katedri za mikroelektroniku  Elektronskog fakulteta u Nišu, a koji predstavljaju moderne samonapajajuće senzore za prikupljanje podataka u plastenicima.

Predavanje možete skinuti na linku ispod  (PPTX, 1.22Mb):

Moderne tehnologije u poljoprivredi

 


Sajam tehnike, Beograd 2013 – „CVET“

cvet

Na nedavno završenom Sajmu tehnike, maj 2013. godine, održanom u Beogradu, Elektronski fakultet iz Niša je između ostalog, predstavio i jedan zanimljiv, inovativan proizvod. Reč je o uređaju koji je izrađen u obliku cveta, a predstavlja samonapajajući sistem senzora namenjen prvenstveno poljoprivredi. Ovaj interesantan uređaj poseduje malu solarnu ćeliju koja služi za njegovo napajanje, veliki broj različitih senzora i radio vezu za bežični prenos podataka. Može da meri vlažnost i temperaturu vazduha, vlažnost lista sa donje i gornje strane, vlažnost zemljišta te jačinu osvetljenja. Izmereni podaci se obrađuju u samom „cvetu“ i dalje šalju radio vezom. Interesanto je da su senzori za vlažnost lista i zemljišta realizovani kao deo dizajna štampane ploče, te su pored atraktivnog dizajna i jeftini za proizvodnju.

Prikazani „cvet“ je nastao kao plod dugogodišnje saradnje Katedre za Mikroelektroniku na Elektronskom fakultetu u Nišu i fabrike štampanih ploča EI PCB FACTORY, takođe iz Niša, a kao deo projekta Ministastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cvet je prijavljen i na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2013 pod nazivom tima „AGROSENZOR“ čiji je vođa asistent mr Ljubomir Vračar. Lokalna samouprava je upoznata sa ovom inovacijum i timu pruža punu podršku neophodnu za verifikacija rada ovog uređaja na terenu.

Iako je ovaj uređaj prvobitno namenjen poljoprivredi, njegove mogućnosti su daleko veće. Može se koristiti svugde gde je neophodno stalno praćenje ambijentalnih parametara, npr. muzeji, bolnice, hoteli, botaničke bašte i sl. Zbog svog dopadljivog izgleda i mnogobrojnih mogućnosti, sigurno je da će u budućnosti naći primenu u mnogim oblastima. Nesporno je da je ova inovacija pravi primer uspešne saradnje nauke i industrije, odnosno preduzeća spremnog da nesebično pomogne u realizovanju novih ideja.


Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji NTI2012

NTI2012 (1) NTI2012 (2) NTI2012 (3) NTI2012 (4) NTI2012 (5) taster

Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju (www.inovacija.org), održanom u Beogradu 21.12.2012. godine, tim ARMADILLO osvojio je drugu nagradu. Članovi tima Armadillo su: vođa tima mr Ljubomir Vračar, asistent na Elektronskom fakultetu u Nišu, dipl.ing. Saša Dević i dipl.ing.Damir Nešić svi sa Katedre za mikroelektroniku na Elektronskim fakultetu u Nišu.

Treba istaći da je inovacija nastala kao rezultat projekta Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz ogromnu pomoć fabrike EI PCB FACTORY iz Niša, koja je i industrijski participant na našem projektu.

Inovacija koja je  predstavljena nosi naziv „Taster za industrijske primene izrađen u PCB tehnologiji“. Ovaj taster je alternativa za postojeće tastere koji su otporni na mehanička oštećenja, koji mogu da funkcionišu u teškim radnim uslovima i koji imaju izuzetno dug radni vek kao i umesto anti-vandal ili panic tastera. Mehanička oštećenja podrazumevaju oštećenja nastala usled udaraca ili vibracija. Pod otežanim radnim uslovima se misli na povišenu radnu temperaturu, vlažnost vazduha, prisutvo vode i agresivnih hemijskih elemenata u okruženju i dr. Korišćenjem relativno jednostavne standardne tehnologije proizvodnje višeslojnih štampanih ploča  sve elektronske komponente hermetički su zatvorene u telo tastera. Pošto je telo tastera ujedno i senzor pritiska ovaj taster ne poseduje pokretne delove što mu daje praktično neograničen radni vek. Putem korisničke aplikacije taster se može programirati sa ciljem promene načina rada. On može raditi kao običan taster, prekidač, prekidač sa odloženim uključenjem/isključenjem i dr. Oblast primene  tastera je jako široka. Tu spadaju industrijske kontrolne table, pozivne table za liftove i interfone, vojne primene, bankomati, javne govornice, bolničko informacioni sistemi i dr. Kako je taster debljine svega nekoliko milimetara, lako se integriše u postojeće sisteme, a dodatna pogonost je što se može dodatno zaštiti i dekorisati presvlačenjem bilo kojim materijalom, kao što su drvo, koža, metal, i sl. U odnosu na konkurentske proizvode sličnih karakteristika ovaj taster je nekoliko puta jeftiniji i cena mu je u rangu tastera čije su karakteristike značajno ispod karakteristika ovog proizvoda.