ljubomirvracar.com


Doktorska disertacija

Doktorsku disertaciju pod naslovom „PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA TAKTILNIH I SAMONAPAJAJUĆIH MIKROSISTEMA“ Ljubomir Vračar odbranio je 7.novembra 2014. na Elektronskom fakultetu u Nišu. Disertacija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, te je objedinila rezultate istraživanja na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tri odobrena patenta, tri takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju, više radova iz oblasti u istaknutim IEEE časopisima, te industrijsku primenu i proizvodnju nastalih proizvoda.

Članak o samonapajajućim senzorima možete pogledati ovde.


Seminar na temu patentne zaštite pronalazaka primenjenih na računaru

U sredu, 21. maja 2014. godine, na Elektronskom fakultetu u Nišu održan je seminar na temu patentne zaštite pronalazaka primenjenih na računaru koji je imao za cilj da principe patentiranja pronalazaka u kojima je integrisan program računara približi naučnicima i istraživačima u oblasti elektronike.

Seminar su na poziv mr Ljubomir Vračara održali  savetnik Nikola Radovanović i samostalni savetnik Dragan Vasiljević iz Zavoda za intelektualnu svojinu.


Beogradska izložba patenata 2014

U Beogradu 11. i 12. marta 2014. godine u Domu omladine održana je Beogradska izložba patenata.  Izložbi su prisustvovale javne ličnosti, predstavnici Republičkih organa, Gradskih organa, Javnih komunalnih preduzeća, fakulteta i dr., gde su se na promotivan način upoznali potencijalni korisnici sa mogućnsotima razvoja njihovih preduzeća na bazi isplativih pronalazačkih programa. Događaj je medijski propraćen, a organizatori ovog skupa su: Slavica Putnik, Nejo Đorđić, Radivoje Janjić, Savez pronalazača Srbije i Savez pronalazača Beograda.

Ovom prilikom Ljubomir Vračar je pozvan da kao predstavnik Elektronskog fakulteta u Nišu i kao glavni pronalazač na tri odobrena patenta predstavi pronalazak robusnog, inteligentnog tastera. Ovaj pronalazak je zaštićen sa čak tri patenta, a nosilac patentnih prijava je Elektronski fakultet u Nišu.


Predavanje „Samonapajajući bežični senzori“ na seminaru „Smart Technologies 2“ u organizaciji EESTEC LC Niš

Na Elektronskom fakultetu u Nišu 27. i 28. februara 2014. godine održan je seminar „Smart Technologies 2“. Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom organizacije EESTEC LC Niš. 28.februara Ljubomir Vračar je održao predavanje pod nazivom „Samonapajajući bežični senzori“ i tom prilikom predstavio rezultate istraživanja sa projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj ovog predavanja je bilo upoznavanje studenata sa novim tehnologijama i pravcima budućeg razvoja bežičnih senzora, čija se ekspanzija tek očekuje. Ovom prilikom predstavljena su dva već razvijena samonapajajuća sistema i praktično demonstriran njihov rad.

Predavanje je naišlo na veliko interesovanje studenata, te je slično predavanje održano i u Istraživačkoj Stanici Petnica, a u cilju promocije nauke, inovacija i samog Elektronskog fakulteta u Nišu.

EESTECcvet


Odobrena tri patenta Elektronskom fakultetu Niš

Zavod za intelektualnu svojinu odobrio je tri patenta Elektronskom fakultetu u Nišu. To su ujedno i prva tri patenta Elektronskog fakulteta Niš. Prvi pronalazač na sva tri patenta je mr Ljubomir Vračar.

Nazivi patenata su

  • „Tastatura od programibilnih tastera i postupak za dodeljivanje identifikacione oznake tasterima“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52967, 28.11.2013.
  • „Kapacitivni senzor pritiska sa višeslojnim dielektrikom“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 52973, 29.11.2013.
  • „Taster izrađen u tehnologiji štampanih ploča“, upisan u registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod rednim brojem 529974, 29.11.2013.

Ovi patenti su rezultat uspešne saradnje sa fabrikom EI PCB FACTORY iz Niša.

Icon1Patentne isprave (PDF 645kb)

 

 


Predavanje po pozivu na 3. savetovanju povrtara južne Srbije

Na poziv Uprave za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša Ljubomir Vračar je održao predavanje na 3. savetovanju povrtara južne Srbije. Naziv predavanja je „Primena modernih tehnologija u poljoprivredi„. Predstavljene su trenutno aktuelne tehnologije koje se primenjuju u svetu kod plasteničke proizvodnje. Dat je pregled uređaja i sistema koji se koriste za monitoring i upravljanje kod plastenika. Na kraju predavanja su prikazani rezultati višegodišnjeg istraživanja na katedri za mikroelektroniku  Elektronskog fakulteta u Nišu, a koji predstavljaju moderne samonapajajuće senzore za prikupljanje podataka u plastenicima.

Predavanje možete skinuti na linku ispod  (PPTX, 1.22Mb):

Moderne tehnologije u poljoprivredi

 


Pametni prekidač

MBLC10 je regulator jačine osvetljenja (dimer) namenjen klasičnim i halogenim sijalicama. Za razliku od sličnih proizvoda koji zahtevaju trajno napajanje iz mreže 230V kao i dodatne linije za vezivanje sijalica, ovaj dimer se vezuje redno u kolo sa sijalicom te tako jednostavno zamenjuje klasičan mehanički prekidač. Zahvaljujući mikrokontroleru i naprednom softveru (koji je “srce” ovog proizvoda) MBLC10 je opremljen mnogim korisnim opcijama za “pametnu” kontrolu osvetljenja, uključujući daljinsku kontrolu pomoću bilo kojeg daljinskog upravljača.

Sama konstrukcija prekidača zamišljena je tako da se zadovolje svi bezbedonosni standardi i postigne maksimalni kvalitet i pouzdanost u radu.

Proizvođač i distributer ovog prekidača je EI PCB FACTORY iz Niša.

prekidac2

pp1

Velika prednost ovog jedinstvenog prekidača je jednostavnost montaže. Jednostavno, skinite stari prekidač i montirajte vaš novi pametni prekidač! Pri tome nisu potrebne nikakve prepravke na postojećim instalacijama, bez obzira da li imate ili ne nulti provodnik.

pp2

Uključivanjem i isključivanjem rasvete možete upravljati dodirom ili bilo kojim daljinskim upravljačem (TV, DVD…). Takođe, ovim putem možete podešavati nivo osvetljenja (funkcija dimera).

pp3

Nivo osvetljenja možete unapred programirati. Na ovaj način ostvaruju se značajne uštede električne energije. Pored toga, prekidač je RoHS i EMI compliant i time u potpunosti spada u „zelene“ proizvode budućnosti.

pp4

Kada ste na godišnjem odmoru, posebno razvijen program za simulaciju prisutnosti ukućana će uključivati i isključivati rasvetu noću u potpuno slučajnim vremenskim intervalima, stvarajući utisak da ste kod kuće.
Funkcija odloženog isključivanja je korisna kada ovaj prekidač upotrebljavate kao stepenišni automat.

pp5

Prekidač je izrađen od najkvalitetnije samogasive polikarbonatne plastike, otporne na grebanje, sunce i toplotu. Prednja maska prekidača se može posebno menjati omogućavajući vam da izaberete boju koja najviše odgovara vašim potrebama.


Sajam tehnike, Beograd 2013 – „CVET“

cvet

Na nedavno završenom Sajmu tehnike, maj 2013. godine, održanom u Beogradu, Elektronski fakultet iz Niša je između ostalog, predstavio i jedan zanimljiv, inovativan proizvod. Reč je o uređaju koji je izrađen u obliku cveta, a predstavlja samonapajajući sistem senzora namenjen prvenstveno poljoprivredi. Ovaj interesantan uređaj poseduje malu solarnu ćeliju koja služi za njegovo napajanje, veliki broj različitih senzora i radio vezu za bežični prenos podataka. Može da meri vlažnost i temperaturu vazduha, vlažnost lista sa donje i gornje strane, vlažnost zemljišta te jačinu osvetljenja. Izmereni podaci se obrađuju u samom „cvetu“ i dalje šalju radio vezom. Interesanto je da su senzori za vlažnost lista i zemljišta realizovani kao deo dizajna štampane ploče, te su pored atraktivnog dizajna i jeftini za proizvodnju.

Prikazani „cvet“ je nastao kao plod dugogodišnje saradnje Katedre za Mikroelektroniku na Elektronskom fakultetu u Nišu i fabrike štampanih ploča EI PCB FACTORY, takođe iz Niša, a kao deo projekta Ministastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cvet je prijavljen i na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2013 pod nazivom tima „AGROSENZOR“ čiji je vođa asistent mr Ljubomir Vračar. Lokalna samouprava je upoznata sa ovom inovacijum i timu pruža punu podršku neophodnu za verifikacija rada ovog uređaja na terenu.

Iako je ovaj uređaj prvobitno namenjen poljoprivredi, njegove mogućnosti su daleko veće. Može se koristiti svugde gde je neophodno stalno praćenje ambijentalnih parametara, npr. muzeji, bolnice, hoteli, botaničke bašte i sl. Zbog svog dopadljivog izgleda i mnogobrojnih mogućnosti, sigurno je da će u budućnosti naći primenu u mnogim oblastima. Nesporno je da je ova inovacija pravi primer uspešne saradnje nauke i industrije, odnosno preduzeća spremnog da nesebično pomogne u realizovanju novih ideja.