Doktorska disertacija

Doktorsku disertaciju pod naslovom „PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA TAKTILNIH I SAMONAPAJAJUĆIH MIKROSISTEMA“ Ljubomir Vračar odbranio je 7.novembra 2014. na Elektronskom fakultetu u Nišu. Disertacija je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, te je objedinila rezultate istraživanja na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tri odobrena patenta, tri takmičenja za Najbolju tehnološku …