Predavanje “Samonapajajući bežični senzori” na seminaru „Smart Technologies 2“ u organizaciji EESTEC LC Niš

Na Elektronskom fakultetu u Nišu 27. i 28. februara 2014. godine održan je seminar „Smart Technologies 2“. Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom organizacije EESTEC LC Niš. 28.februara Ljubomir Vračar je održao predavanje pod nazivom “Samonapajajući bežični senzori” i tom prilikom predstavio rezultate istraživanja sa projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj ovog predavanja je bilo upoznavanje studenata sa novim tehnologijama i pravcima budućeg razvoja bežičnih senzora, čija se ekspanzija tek očekuje. Ovom prilikom predstavljena su dva već razvijena samonapajajuća sistema i praktično demonstriran njihov rad.

Predavanje je naišlo na veliko interesovanje studenata, te je slično predavanje održano i u Istraživačkoj Stanici Petnica, a u cilju promocije nauke, inovacija i samog Elektronskog fakulteta u Nišu.

EESTECcvet