Beogradska izložba patenata 2014

U Beogradu 11. i 12. marta 2014. godine u Domu omladine održana je Beogradska izložba patenata.  Izložbi su prisustvovale javne ličnosti, predstavnici Republičkih organa, Gradskih organa, Javnih komunalnih preduzeća, fakulteta i dr., gde su se na promotivan način upoznali potencijalni korisnici sa mogućnsotima razvoja njihovih preduzeća na bazi isplativih pronalazačkih programa. Događaj je medijski propraćen, a organizatori ovog skupa su: Slavica Putnik, Nejo Đorđić, Radivoje Janjić, Savez pronalazača Srbije i Savez pronalazača Beograda.

Ovom prilikom Ljubomir Vračar je pozvan da kao predstavnik Elektronskog fakulteta u Nišu i kao glavni pronalazač na tri odobrena patenta predstavi pronalazak robusnog, inteligentnog tastera. Ovaj pronalazak je zaštićen sa čak tri patenta, a nosilac patentnih prijava je Elektronski fakultet u Nišu.