Daily Archives: 13. априла 2014.


Beogradska izložba patenata 2014

U Beogradu 11. i 12. marta 2014. godine u Domu omladine održana je Beogradska izložba patenata.  Izložbi su prisustvovale javne ličnosti, predstavnici Republičkih organa, Gradskih organa, Javnih komunalnih preduzeća, fakulteta i dr., gde su se na promotivan način upoznali potencijalni korisnici sa mogućnsotima razvoja njihovih preduzeća na bazi isplativih pronalazačkih programa. Događaj je medijski propraćen, a organizatori ovog skupa su: Slavica Putnik, Nejo Đorđić, Radivoje Janjić, Savez pronalazača Srbije i Savez pronalazača Beograda.

Ovom prilikom Ljubomir Vračar je pozvan da kao predstavnik Elektronskog fakulteta u Nišu i kao glavni pronalazač na tri odobrena patenta predstavi pronalazak robusnog, inteligentnog tastera. Ovaj pronalazak je zaštićen sa čak tri patenta, a nosilac patentnih prijava je Elektronski fakultet u Nišu.


Predavanje „Samonapajajući bežični senzori“ na seminaru „Smart Technologies 2“ u organizaciji EESTEC LC Niš

Na Elektronskom fakultetu u Nišu 27. i 28. februara 2014. godine održan je seminar „Smart Technologies 2“. Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom organizacije EESTEC LC Niš. 28.februara Ljubomir Vračar je održao predavanje pod nazivom „Samonapajajući bežični senzori“ i tom prilikom predstavio rezultate istraživanja sa projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj ovog predavanja je bilo upoznavanje studenata sa novim tehnologijama i pravcima budućeg razvoja bežičnih senzora, čija se ekspanzija tek očekuje. Ovom prilikom predstavljena su dva već razvijena samonapajajuća sistema i praktično demonstriran njihov rad.

Predavanje je naišlo na veliko interesovanje studenata, te je slično predavanje održano i u Istraživačkoj Stanici Petnica, a u cilju promocije nauke, inovacija i samog Elektronskog fakulteta u Nišu.

EESTECcvet