Predavanje po pozivu na 3. savetovanju povrtara južne Srbije

Na poziv Uprave za poljoprivredu i razvoj sela grada Niša Ljubomir Vračar je održao predavanje na 3. savetovanju povrtara južne Srbije. Naziv predavanja je “Primena modernih tehnologija u poljoprivredi“. Predstavljene su trenutno aktuelne tehnologije koje se primenjuju u svetu kod plasteničke proizvodnje. Dat je pregled uređaja i sistema koji se koriste za monitoring i upravljanje kod plastenika. Na kraju predavanja su prikazani rezultati višegodišnjeg istraživanja na katedri za mikroelektroniku  Elektronskog fakulteta u Nišu, a koji predstavljaju moderne samonapajajuće senzore za prikupljanje podataka u plastenicima.

Predavanje možete skinuti na linku ispod  (PPTX, 1.22Mb):

Moderne tehnologije u poljoprivredi