Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji NTI2012

NTI2012 (1) NTI2012 (2) NTI2012 (3) NTI2012 (4) NTI2012 (5) taster

Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju (www.inovacija.org), održanom u Beogradu 21.12.2012. godine, tim ARMADILLO osvojio je drugu nagradu. Članovi tima Armadillo su: vođa tima mr Ljubomir Vračar, asistent na Elektronskom fakultetu u Nišu, dipl.ing. Saša Dević i dipl.ing.Damir Nešić svi sa Katedre za mikroelektroniku na Elektronskim fakultetu u Nišu.

Treba istaći da je inovacija nastala kao rezultat projekta Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz ogromnu pomoć fabrike EI PCB FACTORY iz Niša, koja je i industrijski participant na našem projektu.

Inovacija koja je  predstavljena nosi naziv „Taster za industrijske primene izrađen u PCB tehnologiji“. Ovaj taster je alternativa za postojeće tastere koji su otporni na mehanička oštećenja, koji mogu da funkcionišu u teškim radnim uslovima i koji imaju izuzetno dug radni vek kao i umesto anti-vandal ili panic tastera. Mehanička oštećenja podrazumevaju oštećenja nastala usled udaraca ili vibracija. Pod otežanim radnim uslovima se misli na povišenu radnu temperaturu, vlažnost vazduha, prisutvo vode i agresivnih hemijskih elemenata u okruženju i dr. Korišćenjem relativno jednostavne standardne tehnologije proizvodnje višeslojnih štampanih ploča  sve elektronske komponente hermetički su zatvorene u telo tastera. Pošto je telo tastera ujedno i senzor pritiska ovaj taster ne poseduje pokretne delove što mu daje praktično neograničen radni vek. Putem korisničke aplikacije taster se može programirati sa ciljem promene načina rada. On može raditi kao običan taster, prekidač, prekidač sa odloženim uključenjem/isključenjem i dr. Oblast primene  tastera je jako široka. Tu spadaju industrijske kontrolne table, pozivne table za liftove i interfone, vojne primene, bankomati, javne govornice, bolničko informacioni sistemi i dr. Kako je taster debljine svega nekoliko milimetara, lako se integriše u postojeće sisteme, a dodatna pogonost je što se može dodatno zaštiti i dekorisati presvlačenjem bilo kojim materijalom, kao što su drvo, koža, metal, i sl. U odnosu na konkurentske proizvode sličnih karakteristika ovaj taster je nekoliko puta jeftiniji i cena mu je u rangu tastera čije su karakteristike značajno ispod karakteristika ovog proizvoda.