Ljubomir Vračar

Ljubomir.Vracar@elfak.ni.ac.rs

Biografija

  Dr Ljubomir Vračar rođen je 26.05.1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu sa odličnim uspehom i kao nosilac Vukove diplome. U toku školovanja učestvovao je na saveznim i republičkim...

Objavljeni radovi

Naučni radovi objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21) Lj.Vračar, A.Prijić, D.Vučković, Z.Prijić, “Capacitive Pressure Sensing Based Key in PCB Technology for Industrial Applications”, Sensors Journal, IEEE, DOI:10.1109/JSEN.2011.2173483 (2012) Aneta Prijić, Danijel Danković, Ljubomir Vračar, Ivica...

Projekti i proizvodi

3D LED Lampa sa senzorom dodira Samonapajajući senzori – Energy Harvesting Sensors Thermal Energy Harvesting Module Intelligent tactile switch Pametni prekidač Senzorski sistem “CVET” GlassTouch RFID čitač GSM Relay_Box